วิธีใช้งานคำสั่ง for สำหรับวนลูปใน C#.NET และ VB.NET

อัพเดท 06 เมษายน 2557 22:57 - อ่าน 7,878 - หมวดหมู่ พื้นฐานภาษา C#.NET และ VB.NET


ในการเขียนโค๊ดพื้นฐานอีกหนึ่งอย่างที่ลืมไม่ได้เลยคือการวนลูปโดยใช้คำสั่ง for ซึ่่งเป็นคำสั่งที่ใช้งานมากที่สุดรองจากคำสั่ง if else เลยทีเดียวอาทิเช่น เราต้องการวนลูปเพื่อแสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในชั้น ป.1, วนลูปเพื่อหาผลรวมของเกรดของนักเรียนทั้งหมดเพื่อมาทำเป็นค่าเฉลี่ย และการใช้งานอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้งาน for นั้นเราจะต้องรู้ค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ก่อนใช้งาน
  • รู้ค่าเริ่มต้นที่ต้องการวนลูป เช่น ค่าเริ่มต้นในการวนลูปเป็น 0 โปรแกรมจะเริ่มต้นการรันค่าตัวแปรที่ 0
  • รู้จุดสิ้นสุดเมื่อวนลูป เช่น 10 ให้วนลูปจนกว่าค่าของตัวแปรจะได้เท่ากับ 10
  • ต้องการให้วนลูปขึ้นหรือวนลูปลง ซึ่งเงื่อนไขที่ใช้ในภาษา C# จะเป็น i++ และ i- -ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง for ใน C#.NET

int intSum= 0;

for (int i = 5; i < 21; i++)
{
      intSum += i;
}

จากตัวอย่างด้านบนเป็นการวนลูปเพื่อที่จะบวกเลขที่มีค่าตั้งแต่ 5 ไปจนถึงเลข 20 ซึ่งมีตัวแปร intSum ไว้เก็บค่าผลรวมและตัวแปร i เอาไว้วนลูปรันเลข +1 ไปเรื่อย ๆ จาก 5 ไปจนถึง 20 เมื่อถึง 20 แล้วจะหลุดออกจากเงื่อนไขเราก็จะได้ค่าผลรวมเก็บอยู่ในตัวแปร intSum เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง for ใน VB.NET ก็สามารถเขียนได้ง่าย ๆ ดังนี้

Dim num As Integer = 0

For i As Integer = 5 To 20
    intSum += i
Next

จากตัวอย่างง่าย ๆ ด้านบน ลองเอาไปศึกษาพลิกแพลงใช้กับการเขียนโค๊ดในรูปแบบอื่นๆ ลองดูนะครับTag: วิธีใช้คำสั่ง for เพื่อวนลูป, คำสั่ง for ใน C#.NET, คำสั่ง For ใน VB.NETร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 6 คอมเม้นท์
ผวย ความเห็นที่ : 6 โพสต์เมื่อ : 30/06/2560 10:30  IP Address : 202.44.130xx
 
Photo


หหหหห ความเห็นที่ : 5 โพสต์เมื่อ : 30/06/2560 10:30  IP Address : 202.44.130xx
 
Photo

หหหหห

หหหหหหหหหห ความเห็นที่ : 4 โพสต์เมื่อ : 30/06/2560 10:29  IP Address : 202.44.130xx
 
Photo

ฟหกหฟกฟหก

นำหาย ความเห็นที่ : 3 โพสต์เมื่อ : 01/12/2559 13:27  IP Address : 122.154.131xx
 
Photo


mono ความเห็นที่ : 2 โพสต์เมื่อ : 27/01/2559 14:58  IP Address : 49.230.225xx
 
Photo

Option Explicit On
'Option Strict On
Imports System.Text
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb 'คำสั่งเชื่อมโยงdatabaes
Public Class frmpurchase
Dim strConn As String
Dim Conn As OleDbConnection
Dim Com As OleDbCommand
Dim tr As OleDbTransaction
Dim sb As New StringBuilder()
Dim bs As New BindingSource()
Dim da As OleDbDataReader
Dim dvm As DataViewManager
Dim ds As New DataSet() 'เปิดตัวแปรต่างๆ
Dim da1 As OleDbDataAdapter
Dim pro_unit, pro_limit, pro_no As Integer
Private Sub purchase_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.WindowState = FormWindowState.Maximized 'ให้แสดงเต็มจอภาพ
strConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data Source=D:\mydatabase\Databas.accdb" 'ที่อยู่ของฐานข้อมูล
Conn = New OleDbConnection()
With Conn
If .State = ConnectionState.Open Then .Close() 'เขียนแบบสั้น
.ConnectionString = strConn
.Open()
End With
headlsv()
txtProPrice.Text = "0"
txtTotalPrice.Text = "0"
txtOrPrice.Text = "0"
product()
Format_DataGridView1_show()
txtOrPrice.Text = "0"
txtProID.ForeColor = Color.Red
view_supplier()
pro_no = 0
aut_id.Text = frmlogin.aut_id
aut_name.Text = frmlogin.aut_name
aut_lastname.Text = frmlogin.aut_lastname

mono ความเห็นที่ : 1 โพสต์เมื่อ : 27/01/2559 14:56  IP Address : 49.230.225xx
 
Photo

พี่ครับผมอยากทราบว่า vb.basic สามารถ เขียนเปง .net ได้หรือป่าวครับ

ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
โค้ดการคิดคำนวณเกรดภาษา VB.NET และ C#.NET (ดู: 15,997)
วิธีใช้งาน BETWEEN ร่วมกับ Datetime ใน SQL Server (ดู: 6,976)
วิธีการใช้งาน Remote Desktop Connection บน Windows พร้อมทั้งการโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่อง (ดู: 4,450)
คำสั่งคอเม้นท์ใน C# และ VB.NET (ดู: 7,982)
การใช้งานคำสั่ง try catch ในภาษา C#.NET และ VB.NET (ดู: 11,218)
การใช้งานคำสั่ง region ในภาษา C#.NET และ VB.NET (ดู: 5,866)
โค๊ดสำหรับส่งอีเมล์ใน Visual Studio ด้วยภาษา C# และ VB (ดู: 6,278)
วิธีทําตัวเซ็ตอัพสำหรับ Visual Studio 2010 (ดู: 6,437)
การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโปรเจ็คใน ASP.NET (ดู: 4,865)
ประเภทของตัวแปรในภาษา C#.NET (ดู: 3,852)
วิธีใช้คำสั่ง Select Case ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 9,863)
วิธีใช้คำสั่ง do while ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 7,871)
วิธีใช้คำสั่ง while ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 3,649)
วิธีใช้งานคำสั่ง for สำหรับวนลูปใน C#.NET และ VB.NET (ดู: 7,879)
วิธีเรียกใช้งาน Stored Procedure และ User Defined Function ข้ามฐานข้อมูล (ดู: 5,545)
วิธีใช้งาน User Defined Function ซ้อน User Defined Function (ดู: 3,512)
คำสั่งในการแก้ไข เปลี่ยนชื่อ และลบ User Defined Functions (ดู: 3,053)
วิธีการใช้งาน User Defined Function ประเภท Multi-Statement Table-valued Function (ดู: 2,822)
การใช้งาน User Defined Function ประเภท Inline Table-valued Function (ดู: 2,607)
การใช้งาน User Defined Function ประเภท Scalar Function (ดู: 3,105)
ทำความรู็จักกับ User Defined Function บน SQL Server (ดู: 4,135)
วิธีใช้งานคำสั่ง RAISERROR ใน SQL Server (ดู: 3,798)
การใช้คำสั่ง RETURN ใน SQL Server (ดู: 3,409)
วิธีการใช้คำสั่ง Print และ GOTO ใน SQL Server (ดู: 3,902)
วิธีการคอมเม้นท์ใน SQL Server (ดู: 3,809)
การประกาศตัวแปรด้วยคำสั่ง DECLARE ใน SQL Server (ดู: 11,863)
การใช้คำสั่ง While สำหรับวนลูปใน SQL Server (ดู: 7,330)
วิธีใช้งานคำสั่ง CASE ใน SQL Server (ดู: 15,371)
การใช้งาน IF ELSE ใน SQL Server (ดู: 8,461)
คำสั่งในการสร้าง แก้ไข และลบ Stored Procedures (ดู: 4,360)
www.SiamCoding.com เว็บสอนเทคนิคการเขียนโค๊ด ASP.NET ทริปคอมพิวเตอร์ และแวดวงข่าวไอทีทั่วทุกมุมโลก
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 SiamCoding.com Copy Right 2012 เข้าสู่ระบบ