การรับ-ส่งข้อมูลโดยอาศัย Cookies

อัพเดท 29 มกราคม 2556 15:31 - อ่าน 4,132 - หมวดหมู่ การใช้งาน ASP.NET


สำหรับการรับ-ส่งข้อมูลโดยอาศัยออบเจ็กต์ Cookies เป็นอีกวิธีหนึ่งโดยอาศัยหลักการพักข้อมูลเก็บไว้ที่ออบเจ็กต์ Cookies ก่อน จากนั้นให้เว็บเพจหน้าอื่น ๆ เข้ามาอ่านค่าของตัวแปรนั้น ๆ ซึ่งมีตัวอย่างการรับส่งข้อมูลดังนี้


โค๊ดภาษา VB

Dim ckFirstName As New HttpCookie(“FirstName”)

Dim ckLastName As New HttpCookie(“LastName”)

ckFirstName.Value = txtFirstName.Text

ckLastName.Value = txtLastName.Text

Response.Cookies.Add(ckFirstName)

Response.Cookies.Add(ckLastName)

Response.RedirectParmanent(“Received.aspx”)
โค๊ดภาษา C#

HttpCookieckFirstName = new HttpCookie(“FirstName”);

HttpCookieckLastName = new HttpCookie  (“LastName”);

ckFirstName.Value = txtFirstName.Text;

ckLastName.Value = txtLastName.Text;

Response.Cookies.Add(ckFirstName);

Response.Cookies.Add(ckLastName);

Response.RedirectParmanent(“Received.aspx”);

สำหรับการรับข้อมูลจาก Cookies ที่ส่งมามีโค๊ดดังต่อไปนี้


โค๊ดภาษา VB

Dim ckFirstName as HttpCookie = Request.Cookies(“FirstName”)

Dim ckLastName as HttpCookie = Request.Cookies(“LastName”)

If (ckFirstNameIsNot Nothing) and (ckLastNameIsNot Nothing) Then

            lblFirstName.Text = Request.Cookies(“FirstName”).Value

            lblLastName.Text = Request.Cookies(“LastName”).Value

End If


โค๊ดภาษา C#

HttpCookieckFirstName = Request.Cookies[“FirstName”];

HttpCookieckLastName = Request.Cookies[“LastName”];

If ((ckFirstName != null) && (ckLastName != null))

{

            lblFirstName.Text = Request.Cookies[“FirstName”].Value;

            lblLastName.Text = Request.Cookies[“LastName”].Value;

}Tag: Cookies ใน ASP.NET, การใช้งาน Cookies ใน ASP.NET, การใช้งานตัวแปร Cookiesร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 0 คอมเม้นท์
ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
โค้ดการคิดคำนวณเกรดภาษา VB.NET และ C#.NET (ดู: 15,997)
วิธีใช้งาน BETWEEN ร่วมกับ Datetime ใน SQL Server (ดู: 6,976)
วิธีการใช้งาน Remote Desktop Connection บน Windows พร้อมทั้งการโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่อง (ดู: 4,450)
คำสั่งคอเม้นท์ใน C# และ VB.NET (ดู: 7,982)
การใช้งานคำสั่ง try catch ในภาษา C#.NET และ VB.NET (ดู: 11,218)
การใช้งานคำสั่ง region ในภาษา C#.NET และ VB.NET (ดู: 5,866)
โค๊ดสำหรับส่งอีเมล์ใน Visual Studio ด้วยภาษา C# และ VB (ดู: 6,278)
วิธีทําตัวเซ็ตอัพสำหรับ Visual Studio 2010 (ดู: 6,437)
การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโปรเจ็คใน ASP.NET (ดู: 4,865)
ประเภทของตัวแปรในภาษา C#.NET (ดู: 3,852)
วิธีใช้คำสั่ง Select Case ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 9,863)
วิธีใช้คำสั่ง do while ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 7,870)
วิธีใช้คำสั่ง while ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 3,649)
วิธีใช้งานคำสั่ง for สำหรับวนลูปใน C#.NET และ VB.NET (ดู: 7,878)
วิธีเรียกใช้งาน Stored Procedure และ User Defined Function ข้ามฐานข้อมูล (ดู: 5,545)
วิธีใช้งาน User Defined Function ซ้อน User Defined Function (ดู: 3,512)
คำสั่งในการแก้ไข เปลี่ยนชื่อ และลบ User Defined Functions (ดู: 3,053)
วิธีการใช้งาน User Defined Function ประเภท Multi-Statement Table-valued Function (ดู: 2,822)
การใช้งาน User Defined Function ประเภท Inline Table-valued Function (ดู: 2,607)
การใช้งาน User Defined Function ประเภท Scalar Function (ดู: 3,105)
ทำความรู็จักกับ User Defined Function บน SQL Server (ดู: 4,134)
วิธีใช้งานคำสั่ง RAISERROR ใน SQL Server (ดู: 3,798)
การใช้คำสั่ง RETURN ใน SQL Server (ดู: 3,409)
วิธีการใช้คำสั่ง Print และ GOTO ใน SQL Server (ดู: 3,902)
วิธีการคอมเม้นท์ใน SQL Server (ดู: 3,808)
การประกาศตัวแปรด้วยคำสั่ง DECLARE ใน SQL Server (ดู: 11,863)
การใช้คำสั่ง While สำหรับวนลูปใน SQL Server (ดู: 7,329)
วิธีใช้งานคำสั่ง CASE ใน SQL Server (ดู: 15,371)
การใช้งาน IF ELSE ใน SQL Server (ดู: 8,461)
คำสั่งในการสร้าง แก้ไข และลบ Stored Procedures (ดู: 4,359)
www.SiamCoding.com เว็บสอนเทคนิคการเขียนโค๊ด ASP.NET ทริปคอมพิวเตอร์ และแวดวงข่าวไอทีทั่วทุกมุมโลก
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 SiamCoding.com Copy Right 2012 เข้าสู่ระบบ