การรับ-ส่งข้อมูลโดยการทำ Cross-Page PostBack

อัพเดท 29 มกราคม 2556 14:35 - อ่าน 5,435 - หมวดหมู่ การใช้งาน ASP.NET


เว็บคอนโทรลหลาย ๆ ตัวใน ASP.NET 4.0 มีความสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมายังหน้าเว็บเพจเดิมได้ ผู้อ่านยังสามารถกำหนดให้เว็บคอนโทรลส่งกลับ (PostBack) ไปยังหน้าเว็บเพจอื่น ๆ (Cross-Page) ได้อีกด้วย

การทำ Cross-Page PostBackใน ASP.NET 4.0 เท่าที่ผู้เขียนทราบทำได้ 2 ลักษณะคือ

  1. อาศัยแอตทริบิวต์PostBackUrl
  2. อาศัยออบเจ็กต์ PreviousPageร่วมกับเมธอด Transfer ของออบเจ็กต์ Server

การรับส่งข้อมูลโดยการทำ Cross-Page PostBackโดยอาศัยแอตทริบิวต์PostBackUrlทำได้ดังนี้

ที่เว็บฟอร์ม Default.aspx ซึ่งทำหน้าที่ส่งข้อมูล ให้ผู้อ่านเขียนโค๊ดกำหนดการทำงานหลังจากกดปุ่มที่ชื่อว่า cmdSendโดยใช้แอตทริบิวต์PostBackUrlเพื่อกำหนดว่าให้เว็บเพจใดทำหน้าที่รับค่าที่ได้จากการส่งกลับของหน้าเว็บเพจDefault.aspx ในกรณีนี้คือเว็บเพจที่ชื่อว่า Received.aspx
ในหน้า Default.aspx มีโค๊ดดังนี้

<asp:TextBox ID=”txtFirstName” runat=”Server”></asp:TextBox>

<asp:TextBox ID=”txtLastName” runat=”Server”></asp:TextBox><br />

<asp:Button ID=”cmdSend” runat=”Server” Text=”ส่งค่า” PostBackUrl=”~/Received.aspx”></asp:Button>

 

ในหน้า Received.aspx.vbสำหรับรับข้อมูลมีโค๊ดดังนี้

โค๊ดภาษา VB

Dim txtFirstName As TextBox = DirectCast(PreviousPage.FindControl(“txtFirstName”),TextBox)

Dim txtLastName As TextBox = DirectCast(PreviousPage.FindControl(“txtLastName”),TextBox)

If txtFirstNameIsNot Nothing Then

            lblFirstName.Text = txtFirstName.Text

Else If

If txtLastNameIsNot Nothing Then

            lblLastName.Text = txtLastName.Text

Else If

 

โค๊ดภาษา C#

TextBoxtxtFirstName = (TextBox)(PreviousPage.FindControl(“txtFirstName”));

TextBoxtxtLastName = (TextBox)(PreviousPage.FindControl(“txtLastName”));

if (txtFirstName != null)

{

            lblFirstName.Text = txtFirstName.Text;

}

if (txtLastName != null)

{

            lblLastName.Text = txtLastName.Text;

}Tag: Cross-Page PostBack, ส่งข้อมูลใน ASP ด้วย Cross-Page PostBack, การรับส่งข้อมูลแบบ Cross-Page PostBackร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ :
ข้อความ : emo1 emo2 emo3 emo4 emo5 emo6 emo7 emo8 emo9 emo10 emo11 emo12 emo13 emo14 emo15
emo16 emo17 emo18 emo19 emo20 emo21 emo22 emo23 emo24 emo25 emo26 emo27 emo28 emo29 emo30 emo31


- หากต้องการใส่รูปคลิกซ้ายที่รูปภาพได้เลย :)
- ขึ้นบรรทัดใหม่โดยการกด Enter จะทำให้ข้อความไม่ยาวจนเกินไป :)
บวกกันให้ด้วยนะ :
Security Code
 

คอมเม้นท์ทั้งหมด 0 คอมเม้นท์
ค้นหาข้อมูลสุขภาพ


หมวดหมู่
โพสต์ล่าสุด
โค้ดการคิดคำนวณเกรดภาษา VB.NET และ C#.NET (ดู: 15,997)
วิธีใช้งาน BETWEEN ร่วมกับ Datetime ใน SQL Server (ดู: 6,976)
วิธีการใช้งาน Remote Desktop Connection บน Windows พร้อมทั้งการโอนย้ายไฟล์ระหว่างเครื่อง (ดู: 4,450)
คำสั่งคอเม้นท์ใน C# และ VB.NET (ดู: 7,982)
การใช้งานคำสั่ง try catch ในภาษา C#.NET และ VB.NET (ดู: 11,218)
การใช้งานคำสั่ง region ในภาษา C#.NET และ VB.NET (ดู: 5,866)
โค๊ดสำหรับส่งอีเมล์ใน Visual Studio ด้วยภาษา C# และ VB (ดู: 6,278)
วิธีทําตัวเซ็ตอัพสำหรับ Visual Studio 2010 (ดู: 6,437)
การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของโปรเจ็คใน ASP.NET (ดู: 4,865)
ประเภทของตัวแปรในภาษา C#.NET (ดู: 3,852)
วิธีใช้คำสั่ง Select Case ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 9,863)
วิธีใช้คำสั่ง do while ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 7,870)
วิธีใช้คำสั่ง while ใน VB.NET และ C#.NET (ดู: 3,649)
วิธีใช้งานคำสั่ง for สำหรับวนลูปใน C#.NET และ VB.NET (ดู: 7,878)
วิธีเรียกใช้งาน Stored Procedure และ User Defined Function ข้ามฐานข้อมูล (ดู: 5,545)
วิธีใช้งาน User Defined Function ซ้อน User Defined Function (ดู: 3,512)
คำสั่งในการแก้ไข เปลี่ยนชื่อ และลบ User Defined Functions (ดู: 3,053)
วิธีการใช้งาน User Defined Function ประเภท Multi-Statement Table-valued Function (ดู: 2,822)
การใช้งาน User Defined Function ประเภท Inline Table-valued Function (ดู: 2,607)
การใช้งาน User Defined Function ประเภท Scalar Function (ดู: 3,105)
ทำความรู็จักกับ User Defined Function บน SQL Server (ดู: 4,134)
วิธีใช้งานคำสั่ง RAISERROR ใน SQL Server (ดู: 3,798)
การใช้คำสั่ง RETURN ใน SQL Server (ดู: 3,409)
วิธีการใช้คำสั่ง Print และ GOTO ใน SQL Server (ดู: 3,902)
วิธีการคอมเม้นท์ใน SQL Server (ดู: 3,808)
การประกาศตัวแปรด้วยคำสั่ง DECLARE ใน SQL Server (ดู: 11,863)
การใช้คำสั่ง While สำหรับวนลูปใน SQL Server (ดู: 7,329)
วิธีใช้งานคำสั่ง CASE ใน SQL Server (ดู: 15,371)
การใช้งาน IF ELSE ใน SQL Server (ดู: 8,461)
คำสั่งในการสร้าง แก้ไข และลบ Stored Procedures (ดู: 4,359)
www.SiamCoding.com เว็บสอนเทคนิคการเขียนโค๊ด ASP.NET ทริปคอมพิวเตอร์ และแวดวงข่าวไอทีทั่วทุกมุมโลก
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 SiamCoding.com Copy Right 2012 เข้าสู่ระบบ